......

Een kwestie van vertrouwen

Project Management

Het is niet altijd mogelijk nieuwe projecten en/of activiteiten naast het dagelijkse werk erbij te doen en dan is het prettig om op de projectmanagers van Solutions and Projects te kunnen vertrouwen. Het blijft, wat ons betreft niet bij advies alleen. We zijn gaarne bereidt om de begeleiding of uitvoering van een project voor onze rekening te nemen. U kunt bij ons terecht voor zakelijke of technische trajecten. Een uitputtende lijst met voorbeelden hoeven wij u hier niet te geven, maar denk aan ondersteuning bij het opzetten van kwartaalrapportages tot de invoering van een management informatiesysteem. Ook voor het inrichten van een opleidingsstraject of voor technische implementaties bent u bij ons aan het goede adres.

Beheersing van het Project

Door gebruik te maken van gestandaardiseerde projectmanagement methodes worden projecten beheersbaar. Onze Project Managers maken veelal gebruik van Prince2.

Een belangrijke taak van de projectmanager is het inschatten van de risico's. Centraal hierbij is het bepalen van het kritieke pad, want die bepaalt met welke afhankelijkheden we in een project te maken krijgen. Dit is niet enkel een activiteit vooraf, maar in de praktijk zal het kritieke pad ook tijdens het project wijzigen op grond van het voortschrijdend inzicht.

Een ander aspect is de samenstelling van het projectteam en de wijze waarop wordt omgegaan met de taken, bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de betrokkenen. De bedrijfscultuur speelt hierbij ook een rol. Indien hier voldoende en op de juiste wijze aandacht aan wordt gegeven dan zal dat de voortgang ten goede komen.

Het is de kunst om gegevens te transformeren naar nuttige en bruikbare informatie. Om mensen te motiveren en stimuleren. Om deadlines en kosten in de gaten te houden en om in te grijpen wanneer het verbruik van resources boven de beschikbaarheid uitstijgt. Het is vooral belangrijk om een visie te ontwikkelen en die afdoende te communiceren. Een projectmanager zal met al deze aspecten rekening moeten houden terwijl hij het gewenste resultaat niet uit het oog verliest.

Het resultaat van het Project

Natuurlijk wordt gestart met een project initiatiedocument of project plan met hierin een duidelijke business case. Naast financiële gegevens kan hierin ook aandacht gegeven worden aan de relatie met algemene strategische doelen en activiteiten of kwalitatieve baten. Inhoudelijk dient er binnen een bedrijf voldoende draagvlak aanwezig te zijn en verdient het de aanbeveling om regelmatig met de functionele opdrachtgevers inhoud en prioriteiten bij te stellen. De te behalen resultaten dienen specifiek, realistisch en meetbaar te zijn, zodat de winst van het project daadwerkelijk aan de verwachtingen zal voldoen.

 

©2017 Solutions and Projects bv