......

European Safety Regulatory Requirements.

 

Schiphol. Ondanks de toename van het verkeersvolume en de complexiteit van het luchtverkeer in Europa wordt verwacht dat de veiligheid van de passagiers wordt gewaarborgd. Dat werd o.a. bij de Luchtverkeersleiding mogelijk door de implementatie van nieuwe Europese wet– en regelgeving. Aan de opleidingstrajecten voor operationeel personeel werden strengere eisen gesteld. De opleidingen moesten gedetailleerd in kaart worden gebracht in Unit Training Plannen en taken en verantwoordelijkheden dienden meer gedetailleerd te worden vastgelegd. Dat was een omvangrijke taak gezien het feit dat er meer dan twintig verschillende operationele functies te onderscheiden zijn, waarvoor elk een meerjarige opleiding beschikbaar moet zijn. Solutions and Projects bv werd uitgenodigd om het project management van de implementatie bij de opleidingen voor haar rekening te nemen.

Naast het project management werd ook deelgenomen aan een nationaal forum dat tot taak had om de Europese richtlijnen te vertalen naar voorstellen voor nationale wet- en regelgeving.

©2017 Solutions and Projects bv