......

Meten is weten.

 

Schiphol. De afdeling Policy & Coördination van de luchtverkeersleiding had het goed begrepen. Het is van groot belang om de voortgang van het veranderproces goed in de gaten te houden. Internationale en Nationale ontwikkelingen, alsmede interne innovaties van het luchtverkeersleidingssysteem zorgen doorlopend voor de noodzaak te veranderen. Gezien het belang van het systeem voor de veiligheid dient men dat op een gecontroleerde manier te doen. Daarom werd Solutions and Projects bv uitgenodigd om twee producten te ontwikkelen en deel te nemen aan polderoverleg tussen de voornaamste spelers op schiphol.

Voor het vastleggen en afhandelen van de wensen en eisen die van binnen en van buiten het bedrijf de afdeling bereikten werd een applicatie ontwikkeld. Eenmaal een verzoek tot wijziging vastgelegd ondersteunde de applicatie het beslis en implementatieproces. Alle history die naar aanleiding van het verzoek werd gegenereerd werd in de applicatie ingevoerd. Hiermee kreeg de afdeling grip op het grote aantal verzoeken en de status daarvan.

Naast de automatische rapportage van de applicatie werd ook een kwartaalrapportage ontwikkeld. Een werkwijze en een document waarmee de voortgang van de activiteiten per kwartaal wordt gerapporteerd.

In overleg met KLM en Schiphol Airport werden scenario's doorgerekend in een simulatiemodel. De uitkomsten van deze berekeningen werden gebruikt om de verkeersstromen op en rond Schiphol te optimaliseren.

©2017 Solutions and Projects bv